Biologie & Merkmale

[de]Über Ragweed[/de][hu]A parlagfű[/hu]

[de]Biologie & Merkmale[/de][hu]Biológia & Jellemzők[/hu]

[de]Ambrosia artemisiifolia, das Beifußblättrige Traubenkraut – auch Ambrosia, Fetzenkraut oder Ragweed genannt – gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Die einjährige, krautige Pflanze beginnt je nach Witterung ab März/April zu keimen. Sie stirbt im Herbst nach der Samenreife, spätestens mit dem ersten stärkeren Frost ab. Zur Keimung benötigt Ragweed eine vergleichsweise hohe Bodentemperatur und ausreichend Licht bzw. offene Bodenstellen. Die Pflanze gilt allgemein als konkurrenzschwach und anspruchslos. Karge, nährstoffarme Standorte mit lückigem Bewuchs sind daher ebenso betroffen wie offene Ackerböden (siehe auch Herkunft & Ausbreitung).[/de][hu]Az Ambrosia artemisiifolia, más néven parlagfű, a fészkesvirágzatúak (Asteraceae) családjába tartozik. Az egynyári, lágyszárú növény az időjárástól függően március-áprilistól csírázik. Ősszel, a magok beérése után, legkésőbb az első erős fagy beálltával elpusztul. A parlagfűnek a csírázáshoz viszonylag magas talajhőmérsékletre és elegendő fényre vagy fedetlen talajfoltokra van szüksége. A növény konkurencia-szegénynek és igénytelennek számít. A kopár, tápanyagszegény, növényzettel foltokban borított területek tehát ugyanúgy érintettek lehetnek, mint a nyílt szántóföldek (lásd még: Eredet & Terjedés).[/hu]

[de]Erkennungsmerkmale des Beifußblättrigen Traubenkrautes sind unter anderem seine doppelt gefiederten Blätter, welche ober- und unterseits grün sind. Ebenso typisch ist die weiche Behaarung an Stängel und den meist stark verzweigten Trieben. Der Stängel ist zudem oft auch rötlich gefärbt. Die Blütezeit erstreckt sich von Juli/August bis Oktober, wobei die männlichen Blüten in endständigen, ährenförmigen Blütenständen vor den weiblichen Blüten erscheinen. Die weiblichen Blüten sitzen ihrerseits in den Blattachseln. Die Blüten selbst sind gelbgrün und eher unscheinbar.[/de][hu]A parlagfű egyik megkülönböztető jegye a kétszeresen szárnyaltan szeldelt levelek, amelyek felül és alul is zöldek. Ugyanilyen jellemzők a száron és a rendszerint erősen elágazó oldalhajtásokon lévő puha szőrök. A szár gyakran vöröses színű. A virágzási időszak július-augusztustól októberig tart, a porzós virágok csúcsálló, füzérszerű virágzatban jelennek meg még a termős virágok előtt. A termős virágok a levélhónaljakban helyezkednek el. Maguk a virágok sárgászöldek és nem feltűnők.[/hu]

[de]Als windbestäubte Art produziert Ragweed große Mengen an Pollen – bis zu 8 Milliarden Pollen pro Pflanze sind möglich. Etwas weniger hoch, aber trotzdem noch enorm ist die Anzahl an Samen pro Pflanze: große Exemplare der Art können bis zu 60.000 sehr kleine Samen produzieren, welche im Boden bis zu 40 Jahre keimfähig bleiben können. Die Samen fallen in der Regel in der Nähe der Mutterpflanze zu Boden. Durch Erntegeräte und Autoreifen, an welchen mit Samen kontaminiertes Erdreich hängen bleibt, können die Samen von Ragweed aber auch über weitere Strecken verbracht werden.[/de][hu]Szélporozta fajként a parlagfű nagy mennyiségű virágport termel – növényenként akár 8 milliárd pollenszem is lehetséges. Valamivel kevésbé magas, de még mindig hatalmas az egy növényre jutó magok száma: egy-egy nagyobb példány akár 60.000 apró magot is termelhet, amelyek a talajban akár 40 évig is csíraképesek maradnak. A magok általában az anyanövény közelében hullanak a földre, azonban nagyobb távolságokra is szétszóródhatnak, ha a magokkal fertőzött talaj hozzátapad a betakarító eszközökhöz és az autók gumiabroncsaihoz.[/hu]

[de]Da sich Ragweed gut an verschiedene Standortbedingungen anpassen kann, ist auch das Erscheinungsbild der Pflanze sehr variabel. So findet man auf mageren, trockenen Standorten (z.B. Schotterbanketten, Parkplätzen) blühende Pflanzen von nur wenigen Zentimetern (10-20 cm) Höhe. Auf fruchtbaren Ackerböden können die Pflanzen hingegen leicht eine Größe von bis über 2 Meter erreichen.[/de][hu]Mivel a parlagfű jól alkalmazkodik a különböző körülményekhez, a növény megjelenése is nagyon változatos. Így a tápanyagszegény, száraz helyeken (pl. kavicsos útpadkán, parkolókban) csak néhány centiméter (10-20 cm) magas virágzó növényekkel találkozhatunk. Termékeny szántóföldeken viszont a növény könnyen elérheti a 2 métert is meghaladó magasságot.[/hu]

[de]Trotz seiner charakteristischen Erscheinung kann das Beifußblättrige Traubenkraut mit anderen Pflanzen verwechselt werden. Häufigste Verwechslungsfälle sind der Gemeine Beifuß (Artemisia vulgaris) oder der Weiße Gänsefuß (Chenopodium album). Weitere Beispiele zur Verwechslung mit anderen Pflanzen sind im Handbuch Ragweed-Bekämpfung abgebildet.[/de][hu]Jellegzetes megjelenése ellenére a parlagfű összetéveszthető más növényekkel. Leggyakrabban a fekete ürömmel (Artemisia vulgaris) vagy a fehér libatoppal (Chenopodium album) keverik össze. További példák a más növényekkel való összetévesztésre a Kézikönyv a parlagfű elleni védekezésről című kiadványban találhatók.[/hu]